Ndihma e parë i ra të fikët


Humbja e papritur e shkurtër e ndërgjegjes quhet fikët. Para se të flasim rreth asaj se si duhet të sigurohet ndihma e parë i ra të fikët, lista shenjat themelore që paraprijnë i dobët, sepse në qoftë se njoftimi me kohë ndryshojnë shëndetin apo gjendjen e tyre është njeriu tjetër ndihma e parë thjesht nuk mund të jetë e nevojshme, i dobët mund të parandalohen.